Podziękowania

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom za przekazane na kiermasz przedmioty oraz wszystkim kupującym za dar serca, dzięki któremu wspólnie wspieramy

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków.

Wielkie podziękowania za pomoc i zaangażowanie składam Paniom Marcie Kudelskiej, Dominice Kuligowskiej oraz Joannie Jóźwie-Jelinčić, bez których całe przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane.

Konrad Szczypiór

rozliczenie